เมนู

รีสอร์ทนครนายก

ซีวิว รีสอร์ท

062-3407-755 seeviewnk@gmail.com

รีสอร์ทนครนายก

บ้าน วิว 1-5

แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ฟรี WiFi
สำหรับ 4 ท่าน

2000 บาท

รีสอร์ทนครนายก

บ้าน ชมวิว

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ฟรี WiFi (ติดสระว่ายน้ำ)
สำหรับ 12-15 ท่าน

6000 บาท
รีสอร์ทนครนายก

บ้าน วิว 6

แอร์ ทีวี น้ำอุ่น ฟรี WiFi
สำหรับ 2 ท่าน

1500 บาท
เสริมชุดนอน ชุดละ 300 บาท ราคานี้พร้อมอาหารเช้า

โซนติดน้ำ

รีสอร์ทนครนายกรีสอร์ทนครนายกรีสอร์ทนครนายกรีสอร์ทนครนายก
รีสอร์ทนครนายก

บ้านศรีพฤกษา

พัก 4 ท่าน
3,000 พร้อมอาหารเช้า
ที่นอนเสริมได้อีก 4 ท่านๆละ 300 บาท
ฟรี WiFi

รีสอร์ทนครนายก

บ้านศรีเงิน

พัก 2 ท่าน
1,500 พร้อมอาหารเช้า
เสริมได้ 1 ท่านๆละ 300 บาท
ฟรี WiFi

รีสอร์ทนครนายก

บ้านศรีทองคู่ 1, 2 (บ้านแฝด)

พักห้องละ 2 ท่าน ห้องละ 1,500
เสริมได้ห้องละ 2 ท่านๆละ 300 พร้อมอาหารเช้า
ฟรี WiFi

รีสอร์ทนครนายก

บ้านศรีสัก 1, 2

พัก 2 ท่าน
หลังละ 1,500 บาท พร้อมอาหารเช้า
เสริมได้หลังละ 2 ท่านๆละ 300 บาท
ฟรี WiFi