เมนู

รีสอร์ทนครนายก

ซีวิว รีสอร์ท

062-3407-755 seeviewnk@gmail.com

กิจกรรมสนุกที่นครนายก: ล่องแก่ง นครนายก, เพนท์บอลล์ นครนายก, ATV นครนายก, แพยาง นครนายก กิจกรรมสนุกที่นครนายก: ล่องแก่ง นครนายก, เพนท์บอลล์ นครนายก, ATV นครนายก, แพยาง นครนายก กิจกรรมสนุกที่นครนายก: ล่องแก่ง นครนายก, เพนท์บอลล์ นครนายก, ATV นครนายก, แพยาง นครนายก กิจกรรมสนุกที่นครนายก: ล่องแก่ง นครนายก, เพนท์บอลล์ นครนายก, ATV นครนายก, แพยาง นครนายก

กิจกรรม

ล่องแก่ง แพยาง ลำน้ำนครนายก (8-10 ท่าน/ลำ)
ระยะทาง 12 กิโลเมตร รถรับส่ง
1,500 บาท ต่อ ลำ
กิจกรรม Walk Rally กับฐานกิจกรรม โหด มันส์ ฮา
ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
250 บาท ต่อ ท่าน
กิจกรรมรอบกองไฟ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
150 บาท ต่อ ท่าน
ล่องเรือหางยาวชมเขื่อนขุนด่าน
ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง
250 บาท ต่อ ท่าน
ขับรถ ATV กับเส้นทางธรรมชาติ
ระยะทาง 10 กิโลเมตร
450 บาท ต่อ ท่าน
600 บาท ต่อ 2 ท่าน
Paintball กระสุน 30 นัด
เกินจาก 30 นัด คิดนัดละ 2 บาท
350 บาท ต่อ ท่าน
ชุดเครื่องเสียง
พร้อม ไฟหมุน เวที และคนควบคุมเสียง
(ชุดกลาง)
4,500 บาท
(เริ่ม 6 โมงเย็น ถึง 5 ทุ่ม)