เมนู

รีสอร์ทนครนายก

ซีวิว รีสอร์ท

062-3407-755 seeviewnk@gmail.com

เงื่อนไขการเสนอราคาและการเข้าพัก ซีวิว รีสอร์ท

 1. มัดจำค่าอาหารและที่พัก กิจกรรม จำนวน 30% และอีก 70% ที่เหลือชำระ ณ วันที่เข้าพัก
 2. ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง และ เปิดเสียงดัง เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือไม่เกิน 23.00 นาฬิกา งดนำเครื่องเสียงเข้ามาในรีสอร์ท หากมีการนำเครื่องเสียงเข้ามาทางรีสอร์ทคิดค่าบริการ (ตามความเหมาะสม)
 3. หากมีรายการเพิ่มเติมจากใบเสนอราคา ให้ชำระเงิน ณ วันที่ เช็คเอาท์
 4. การสั่งจองบ้านพักและกิจกรรม จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้โอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่รับจองด้วยวาจา
 5. สิ่งที่ต้องเตรียมตัวในการเข้าทำกิจกรรม รองเท้าแตะ ยาประจำตัว ของใช้ส่วนตัว หมวก ครีมกันแดด
 6. อัตราค่าบริการสำหรับเด็ก 1-5 ขวบ ฟรี ห้าขวบขึ้นไปและสิบขวบ คิด ครึ่งราคา
 7. กรณีเลื่อนวันเข้าพัก ต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้าเป้นเวลา 15 วัน ก่อนถึงกำหนดการเดินทาง หากแจ้งหลังจากกำหนด ทางรีสอร์ท มีสิทธิ์ยึดเงินมัดจำทั้งหมด (กรุณาเช็ควันเดินทางเข้าพักที่แน่นอน เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ของท่าน)
 8. ในกรณีคิดราคาต่อท่าน (ราคาบุคคล) จำนวนการันตีขั้นต่ำต้องแจ้งทางรีสอร์ทล่วงหน้า 1 อาทิตย์ หรือ 7 วัน (สำหรับการจัดจำนวนแขกให้เหมาะสมกับจำนวนบ้านพัก)
 9. ในกรณีที่เข้าพักมีหลายคณะ การจัดเลี้ยงเวลาเที่ยง และ เย็น จะแยกการจัดเลี้ยงไม่ปะปนกันแต่จะร มกันในช่วงมื้อเช้าเท่านั้น
 10. การเสิร์ฟอาหารบุฟเฟ่ต์ มื้อเที่ยง กำหนดเวลา ภายใน 1 ชั่วโมง และ มื้อเย็นกำหนดเวลา 2 ชั่วโมง และ มื้อเช้า กำหนดเวลา 3 ชั่วโมง
 11. การเสิร์ฟอาหารบุฟเฟ่ต์ ไม่อนุญาตให้ตักอาหารใส่ถุงใส่กล่อง กลับที่พักหรือกับบ้าน โดยเด็ดขาด
 12. กำหนดการเข้าพัก เที่ยงของวันแรก และ กำหนดการเช็คเอาท์ เที่ยง ของวันสุดท้าย