เมนู

รีสอร์ทนครนายก

ซีวิว รีสอร์ท

062-3407-755 seeviewnk@gmail.com

แพคเกจท่องเที่ยว ราคาสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป

เทียวนครนายก, สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก

แพคเกจ 1 - 1400 บาท

เที่ยงแบบลงโต๊ะ + เย็นลงโต๊ะ + อาหารเช้า + บ้านพัก + ดนตรีคาราโอเกะ + กิจกรรมล่องแก่ง หรือ ATV

เทียวนครนายก, สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก

แพคเกจ 2 - 1600 บาท

เที่ยงแบบลงโต๊ะ + เย็นลงโต๊ะ + อาหารเช้า + บ้านพัก + ดนตรีคาราโอเกะ + ซอฟท์ดริ๊ง + กิจกรรมล่องแก่ง หรือ เพนท์บอลล์

เทียวนครนายก, สถานที่ท่องเที่ยวนครนายก

แพคเกจ 3 - 1800 บาท

เที่ยงแบบลงโต๊ะ + เย็นลงโต๊ะ + อาหารเช้า + บ้านพัก + ดนตรีคาราโอเกะ + ซอฟท์ดริ๊ง + บาร์บีคิว + กิจกรรม 1 (ล่องแก่ง, ATV, เพนท์บอลล์)